INFORMACIONS PER ALS MESTRES QUE VULGUEU OPTAR PER LA NOSTRA ESCOLA EN EL CONCURS DE TRASLLATS.

En primer lloc, us expliquem INFORMACIONS GENERALS que poden ser del vostre interès.

  • El projecte de l’escola d’escola està en permanent creiexement, ara bé tenim un projecte educatiu marc que per a nosaltres és molt important que conegueu. Està penjat en aquesta mateixa web. Aquest projecte precisa anar elaborant i posant al dia molta documentació. Per tant us demanarem la màxima col·laboració en aquesta tasca.
  • Tenim un Pla de formació intern amb assessors puntuals externs que ens ajuden en tota la feina d’elaboració del Projecte. Per fer-lo efectiu per acord de claustre ens quedem els dilluns alterns de 16:30 a 18:30, dintre l’horari laboral i fora de l’horari de permanència en el centre.
  • Els nens i nenes no tenen llibres de text com a material d’activitats únic i igual per a tothom. S’utilitzen tot tipus de material a l’aula. Es fan molts projectes a les aules. A la vegada treballem en espais de lliure circulació per a petits i mitjans i en equips de treball per a grans. Això comporta barreges  d’edats i grups, trencar amb el concepte de grup classe i la creació de materials i propostes didàctiques.
  • L’atenció a la diversitat és un dels aspectes importants del treball a les  aules, en la línia de materialitzar en la pràctica una escola inclusiva.
  • Els mestres formen equips de nivell compartint funcions tutorials.
  • Treballem per fer desaparèixer les especialitats com a una manera no integrada a la dinàmica d’aula. Per tant l’especialista treballa de forma inegrada intentant fer plantejaments que van més enllà de treballar només des de la seva especialitat.
  • Des de P4 fem colònies, i durant el curs es fan moltes sortides de tot tipus.
  • Estem avançant en un model d’avaluació global per a tota l’escola, aprofundint i intercanviant models tant d’avaluació com d’autoavaluació. En aquest    sentit els informes a les famílies són narratius i demanen la col·laboració de tots els       mestres en el seu redactat

EL NOSTRE PLA D’ACOLLIDA PER A NOUS MESTRES

Escola acollidora

L’escola és  una comunitat formada per persones i estaments diferents. Per al seu bon funcionament, cal que tots i cadascun dels seus membres ens hi sentim vinculats. Això vol dir ser reconeguts pels altres. Quan això passa, podem parlar d’una escola acollidora. L’acolliment però, sempre es dóna en dues direccions: l’escola que acull a la persona que arriba i les persones de nou vingudes que acullen, fan seva, l’escola.

Del nostre Projecte Educatiu

Una escola acollidora és un lloc de trobada, de diàleg, on cada persona viu l’experiència d’acollir i de sentir-se acollida, i on tots i cadascun dels seus membres s’hi sent vinculat i reconegut pels altres. L’escola viu una cultura organitzativa creada a partir d’unes actituds que afavoreixen aquesta experiència d’acolliment i que permet la plena integració socioafectiva en l’entorn escolar.

Entenem l’acollida com una actitud humana i professional indispensable i intrínseca al fet educatiu. És una actitud d’obertura generosa a l’altre i a les seves necessitats de desenvolupament, i configura el context relacional necessari per poder educar-nos. L’acollida va adreçada a tothom, encara que en aquest document fem referència bàsicament als protocols de benvinguda que utilitzem per organitzar l’acollida de les persones nouvingudes.

Aquesta concepció de l’acollida està arrelada a la base del nostre concepte de diversitat que entenem com un fet que ens configura com escola i ens porta a ser suficientment flexibles, imaginatius i creatius per donar cabuda a cadascuna de les necessitats i expressions de les diferents persones que la conformen.

Una esCola

per ell i per ella

per als petits i per als grans

per qui va davant i per qui va darrera

per al d’aquí per al d’allà

per qui va a la punta i per qui despunta

per qui pinta i per qui dibuixa

per qui llegeix i  per qui escriu

per qui copia i per qui inventa

per qui s’adorm i per qui somia

per qui canta i per qui s’encanta

per qui calla i per qui s’encalla

per qui escolta, per qui ho mira,

per qui arriba, per qui ja hi és

per qui es preocupa i per qui ens preocupa

per al nen/a d’avui i no el/la d’ahir

Una escola per a tothom!

Acollida de mestres

Acollida mestres nous a principi de curs

Acollir el/la mestre/a nou a principi de curs és imprescindible per garantir el bon funcionament del centre, per vincular els nous mestres al projecte de l’escola. Per això necessitem alguns protocols de benvinguda, que recollim a continuació, però sobretot és qüestió d’actitud, de tenir present com se sentirà l’altre persona en la relació que li dediquem, és pensar que cadascun de nosaltres tenim les nostres històries de vida i que des de les primeres trobades esperem iniciar la vinculació al projecte compartit.

Protocols de benvinguda

Els/les mestres que arriben a l’escola per primer cop seran rebuts per l’equip directiu que els explicarà els trets bàsics del Projecte Educatiu de l’escola, també referenciats a la pàgina web del centre i als blocs de les aules, així com els aspectes més rellevants del curs (Formació, Dilluns a La llacuna…). S’aprofitarà per lliurar els documents que el Claustre ha anat consensuant (Pla de llengua, de matemàtiques i altres acords…)

Tan aviat com sigui possible, es convocarà un claustre on tots els/ les mestres es presentaran.

També se’ls ensenyarà l’escola i s’intercanviarà informació referent a l’experiència personal, interessos, etc. de les persones noves així com s’atendran els dubtes i preguntes que puguin tenir.

En aquesta primera visita al centre es mostraran els espais dels infants i també el dels mestres (materials de consulta en relació a l’escola, sala de mestres, fotocopiadora, telèfon, lavabos, etc….). S’explicarà també el funcionament del menjador per als mestres (preu, com apuntar-s’hi, horari…).

S’aprofitarà la visita per anar presentant els diferents professionals que treballen a l’escola.

El/la mestre/a paral·lel/a, els/les companys/es d’especialitat i/o el/la coordinador/a de cicle completaran la informació:

●      Organització dels cicles i espais de reunions.

●      Funcionament del maquinari.

●      Organització de l’aula (encarregats, llistes d’assistència, carpetes viatgeres, llibre blanc, aniversaris, diari de la classe, agendes, deures…)

●      Carpeta d’aula, amb especial referència a la memòria del curs anterior.

Es facilitarà a les persones nouvingudes una carpeta amb documents d’escola que hauran de llegir i conèixer.

Es poden trobar els següents documents relacionats amb el funcionament de l’escola a la carpeta “Acollida” que hi ha a la unitat de xarxa P:

●      Informació per les famílies facilitada a l’inici de curs (calendari escolar, horari, entrades i sortides, seguiment dels aprenentatges, salut, material didàctic i sortides, colònies, què han de dur els nens a l’escola, agendes, esmorzars, notes i comunicats)

●      Avaluació: consideracions i informes.

●      Treball per projectes: consideracions  i guió de memòria.

●      Pla de  treball individual de cada mestre/a per al seu grup o especialitat.

●      Model entrevistes famílies.

Acollida de mestres que fan substitucions curtes

En les substitucions curtes també es té present fer el millor acolliment possible.

L’equip directiu rep als/les mestres, els ensenya el centre, els dóna l’horari general, el de l’aula i els explica les tasques bàsiques que hauran de desenvolupar, així com aspectes puntuals: formació, reunions…

El/la  mestre/a paral·lel/a, els/les  companys/es d’especialitat i/o el/la coordinador/a de cicle completaran la informació que necessitin.

També es té present fer un comiat als/les mestres que marxin de l’escola. I se’ls ofereix el “Llibre blanc” de La Llacuna per escriure les seves impressions, i acomiadar-se.

Enquesta de satisfacció

4 Noviembre, 2014

El darrer trimestre del curs passat vam realitzar una enquesta a les famílies de La Llacuna per a conèixer el grau de satisfacció en vers diversos aspectes de funcionament de l’escola.

Us en presentem el resultats. Volem fer notar que tot hi haver elements per a la millora, tots els ítems sobre els quals es va demanar l’opinió tenen una resposta entre molt satisfactòria o satisfactòria en més d’un 60 % dels enquestats i la mitjana del grau de satisfacció se situa al 82% de les respostes.

Us convidem a fer un lectura més detinguda.

Volem agrair explícitament al Quim Murillo, pare de l’escola, la feina que ens ha fet en el tractament estadístic la presentació dels resultats que a continuació podreu llegir.

Enquesta satisfacció La Llacuna 2013-2014

INICI DE CURS

10 Septiembre, 2014

COMENCEM EL CURS 2014 – 2015

Dilluns 15 de setembre a les 9 del matí us esperem amb les portes i els braços oberts.

Fins a les 9:30 estarem tots junts al pati: nens, nenes, mares, pares i mestres.

Ens retrobarem per a saludar-nos i desitjar-nos un bon curs.

Us esperem

Creart

13 Junio, 2014

Aquest curs els i les alumnes de sisè han participat en un treball col·lectiu amb altres escoles i instituts del barri. A través de la proposta de Creart hem pensat sobre la cooperació, la pau i el paper de l’art.

Cruïlles i camins from Creart on Vimeo.

Els contes ens transporten, ens fan somiar, ens fan pensar… Els nens i nenes de P-5 de l’escola la Llacuna del Poblenou expliquen un conte als seus companys cada setmana. Segurament per això, quan les 3 tutores de P-5 vam fer la visita prèvia a Can Framis per triar una obra, un tema o un autor per a treballar a l’escola, ens vam decidir per “The gold fish” d’en Jordi Fulla. Ens va impactar l’obra, els contrastos entre el fons d’aparença fotogràfica i el grafisme de les onades, els tons blaus i el peixet daurat… Se’ns acudien moltes propostes per fer amb els nens i nenes , i vam decidir utilitzar com a punt de partida allò que ens havia passat a nosaltres mateixes davant del quadre: aquell punt d’il·lusió que ens va donar endevinar el títol de l’obra abans de mirar-ho a la seva cartel·la.

Vam explicar el conte “El peixet d’or” i després els vam donar unes  consignes per buscar-lo dins el museu de Can Framis. Els nens i nenes van viure la visita al museu com una aventura on ells/es eren els “exploradors”. Nens i mestres trobàvem or a molts quadres i llavors ens preguntàvem:” pot ser un peixet d’or?” Fins que vam arribar davant del quadre d’en Jordi Fulla. Llavors es va fer evident que l’havíem “pescat”.

Vam seure davant, el vam observar , ens van cridar l’atenció molts detalls … unes onades eren més fortes, altres més fluixes.. hi havia unes línies negres a la part inferior que ens preguntàvem què podrien ser… les respostes a aquestes preguntes, i a d’altres que encara no ens havíem plantejat arribarien més tard.

Vam saber que l’artista té el seu taller al Poblenou i quan vam demanar el contacte a Can Framis l’Alba, la responsable del servei educatiu del museu,  de seguida es va oferir per parlar directament amb l’autor per fer una activitat conjunta amb els nens i nenes de la classe. Quan les mestres els ho vam proposar als nens i nenes es van emocionar!!

Així que vam tornar al museu , aquest cop ens va rebre en Jordi Fulla i ens va acompanyar a la sala del “Peixet d’or” on ens esperava un gran paper en blanc , un altre conte i una altra aventura. El Jordi ens va parlar del mar i ens va ensenyar un dibuix molt senzill d’un mar amb onades. Ens va dir que quan ell era a Barcelona els nens i nenes dibuixaven el mar així, i quan va anar al Japó va veure que el dibuixaven d’una altra manera. Llavors va girar el full i vam descobrir una altra forma de dibuixar el mar. Ens va explicar la història d’un núvol que havia dibuixat i que s’avorria tant que va decidir convertir-se en illa i la història d’un pintor que va dibuixar un vaixell tan real, tan real que fins i tot un dia va entrar dins del seu propi quadre i va fugir en el seu vaixell. I aquesta era la proposta que ens feia: entrar dins de l’enorme paper que ens havien preparat al terra i començar a crear el nostre “univers compartit”, la nostra pròpia història, el nostre propi conte…

Per parelles els nens i nenes dibuixaven la seva silueta, en la postura que ells mateixos havien decidit. Cada silueta es convertia en una illa on cada nen hi posava el seu nom. Al voltant de les illes entre tots, dibuixaven el mar: un mar de vegades en calma, i de vegades tempestuós. I quan ja tenien les illes i el mar, els va proposar dibuixar ponts que unissin la seva illa amb la dels altres.

Més enllà del resultat pictòric de la creació comuna, els buscadors d’or de P-5 vam descobrir altres “tresors” que no esperàvem quan vam començar “el viatge”. Hem après a mirar un quadre des de dins. Els nostres cossos poden convertir-se en illes, els ponts en les connexions que fem amb els altres i el mar… té una força i un caràcter diferent depenent de qui el dibuixa. De fet podem mirar un quadre com mirem un conte .. fixant-nos molt per descobrir la història que ens vol explicar.

A classe ja havíem començat a triar els contes que a nosaltres ens agradaria representar en un quadre. Però un cop vam arribar de Can Framis, amb la nostra obra sota el braç, no ens en vam poder estar… i ara estem buscant la manera d’amagar tresors d’or a les nostres illes!!

Moltes gràcies Alba i Jordi per aquest regal: hem trobat or!!

Susana i Patrícia.