Farem les jornades de portes obertes els dies


 • 24 de febrer a les 17:00
 • 26 de febrer a les 15:00
 • Durant les reunions farem un tomb per les aules i els diversos espais i després us explicarem aquelles coses que creiem que ens defineixen com a escola, a més ens podreu preguntar tot allò que us interessi.

  Us recordem que a les reunions no hi poden assistir infants ja que no estan pensades per a ells.

  INFORMACIONS PER ALS MESTRES QUE VULGUEU OPTAR PER LA NOSTRA ESCOLA EN EL CONCURS DE TRASLLATS.

  En primer lloc, us expliquem INFORMACIONS GENERALS que poden ser del vostre interès.

  • El projecte de l’escola d’escola està en permanent creiexement, ara bé tenim un projecte educatiu marc que per a nosaltres és molt important que conegueu. Està penjat en aquesta mateixa web. Aquest projecte precisa anar elaborant i posant al dia molta documentació. Per tant us demanarem la màxima col·laboració en aquesta tasca.
  • Tenim un Pla de formació intern amb assessors puntuals externs que ens ajuden en tota la feina d’elaboració del Projecte. Per fer-lo efectiu per acord de claustre ens quedem els dilluns alterns de 16:30 a 18:30, dintre l’horari laboral i fora de l’horari de permanència en el centre.
  • Els nens i nenes no tenen llibres de text com a material d’activitats únic i igual per a tothom. S’utilitzen tot tipus de material a l’aula. Es fan molts projectes a les aules. A la vegada treballem en espais de lliure circulació per a petits i mitjans i en equips de treball per a grans. Això comporta barreges  d’edats i grups, trencar amb el concepte de grup classe i la creació de materials i propostes didàctiques.
  • L’atenció a la diversitat és un dels aspectes importants del treball a les  aules, en la línia de materialitzar en la pràctica una escola inclusiva.
  • Els mestres formen equips de nivell compartint funcions tutorials.
  • Treballem per fer desaparèixer les especialitats com a una manera no integrada a la dinàmica d’aula. Per tant l’especialista treballa de forma inegrada intentant fer plantejaments que van més enllà de treballar només des de la seva especialitat.
  • Des de P4 fem colònies, i durant el curs es fan moltes sortides de tot tipus.
  • Estem avançant en un model d’avaluació global per a tota l’escola, aprofundint i intercanviant models tant d’avaluació com d’autoavaluació. En aquest    sentit els informes a les famílies són narratius i demanen la col·laboració de tots els       mestres en el seu redactat

  EL NOSTRE PLA D’ACOLLIDA PER A NOUS MESTRES

  Escola acollidora

  L’escola és  una comunitat formada per persones i estaments diferents. Per al seu bon funcionament, cal que tots i cadascun dels seus membres ens hi sentim vinculats. Això vol dir ser reconeguts pels altres. Quan això passa, podem parlar d’una escola acollidora. L’acolliment però, sempre es dóna en dues direccions: l’escola que acull a la persona que arriba i les persones de nou vingudes que acullen, fan seva, l’escola.

  Del nostre Projecte Educatiu

  Una escola acollidora és un lloc de trobada, de diàleg, on cada persona viu l’experiència d’acollir i de sentir-se acollida, i on tots i cadascun dels seus membres s’hi sent vinculat i reconegut pels altres. L’escola viu una cultura organitzativa creada a partir d’unes actituds que afavoreixen aquesta experiència d’acolliment i que permet la plena integració socioafectiva en l’entorn escolar.

  Entenem l’acollida com una actitud humana i professional indispensable i intrínseca al fet educatiu. És una actitud d’obertura generosa a l’altre i a les seves necessitats de desenvolupament, i configura el context relacional necessari per poder educar-nos. L’acollida va adreçada a tothom, encara que en aquest document fem referència bàsicament als protocols de benvinguda que utilitzem per organitzar l’acollida de les persones nouvingudes.

  Aquesta concepció de l’acollida està arrelada a la base del nostre concepte de diversitat que entenem com un fet que ens configura com escola i ens porta a ser suficientment flexibles, imaginatius i creatius per donar cabuda a cadascuna de les necessitats i expressions de les diferents persones que la conformen.

  Una esCola

  per ell i per ella

  per als petits i per als grans

  per qui va davant i per qui va darrera

  per al d’aquí per al d’allà

  per qui va a la punta i per qui despunta

  per qui pinta i per qui dibuixa

  per qui llegeix i  per qui escriu

  per qui copia i per qui inventa

  per qui s’adorm i per qui somia

  per qui canta i per qui s’encanta

  per qui calla i per qui s’encalla

  per qui escolta, per qui ho mira,

  per qui arriba, per qui ja hi és

  per qui es preocupa i per qui ens preocupa

  per al nen/a d’avui i no el/la d’ahir

  Una escola per a tothom!

  Acollida de mestres

  Acollida mestres nous a principi de curs

  Acollir el/la mestre/a nou a principi de curs és imprescindible per garantir el bon funcionament del centre, per vincular els nous mestres al projecte de l’escola. Per això necessitem alguns protocols de benvinguda, que recollim a continuació, però sobretot és qüestió d’actitud, de tenir present com se sentirà l’altre persona en la relació que li dediquem, és pensar que cadascun de nosaltres tenim les nostres històries de vida i que des de les primeres trobades esperem iniciar la vinculació al projecte compartit.

  Protocols de benvinguda

  Els/les mestres que arriben a l’escola per primer cop seran rebuts per l’equip directiu que els explicarà els trets bàsics del Projecte Educatiu de l’escola, també referenciats a la pàgina web del centre i als blocs de les aules, així com els aspectes més rellevants del curs (Formació, Dilluns a La llacuna…). S’aprofitarà per lliurar els documents que el Claustre ha anat consensuant (Pla de llengua, de matemàtiques i altres acords…)

  Tan aviat com sigui possible, es convocarà un claustre on tots els/ les mestres es presentaran.

  També se’ls ensenyarà l’escola i s’intercanviarà informació referent a l’experiència personal, interessos, etc. de les persones noves així com s’atendran els dubtes i preguntes que puguin tenir.

  En aquesta primera visita al centre es mostraran els espais dels infants i també el dels mestres (materials de consulta en relació a l’escola, sala de mestres, fotocopiadora, telèfon, lavabos, etc….). S’explicarà també el funcionament del menjador per als mestres (preu, com apuntar-s’hi, horari…).

  S’aprofitarà la visita per anar presentant els diferents professionals que treballen a l’escola.

  El/la mestre/a paral·lel/a, els/les companys/es d’especialitat i/o el/la coordinador/a de cicle completaran la informació:

  ●      Organització dels cicles i espais de reunions.

  ●      Funcionament del maquinari.

  ●      Organització de l’aula (encarregats, llistes d’assistència, carpetes viatgeres, llibre blanc, aniversaris, diari de la classe, agendes, deures…)

  ●      Carpeta d’aula, amb especial referència a la memòria del curs anterior.

  Es facilitarà a les persones nouvingudes una carpeta amb documents d’escola que hauran de llegir i conèixer.

  Es poden trobar els següents documents relacionats amb el funcionament de l’escola a la carpeta “Acollida” que hi ha a la unitat de xarxa P:

  ●      Informació per les famílies facilitada a l’inici de curs (calendari escolar, horari, entrades i sortides, seguiment dels aprenentatges, salut, material didàctic i sortides, colònies, què han de dur els nens a l’escola, agendes, esmorzars, notes i comunicats)

  ●      Avaluació: consideracions i informes.

  ●      Treball per projectes: consideracions  i guió de memòria.

  ●      Pla de  treball individual de cada mestre/a per al seu grup o especialitat.

  ●      Model entrevistes famílies.

  Acollida de mestres que fan substitucions curtes

  En les substitucions curtes també es té present fer el millor acolliment possible.

  L’equip directiu rep als/les mestres, els ensenya el centre, els dóna l’horari general, el de l’aula i els explica les tasques bàsiques que hauran de desenvolupar, així com aspectes puntuals: formació, reunions…

  El/la  mestre/a paral·lel/a, els/les  companys/es d’especialitat i/o el/la coordinador/a de cicle completaran la informació que necessitin.

  També es té present fer un comiat als/les mestres que marxin de l’escola. I se’ls ofereix el “Llibre blanc” de La Llacuna per escriure les seves impressions, i acomiadar-se.

  Enquesta de satisfacció

  4 Noviembre, 2014

  El darrer trimestre del curs passat vam realitzar una enquesta a les famílies de La Llacuna per a conèixer el grau de satisfacció en vers diversos aspectes de funcionament de l’escola.

  Us en presentem el resultats. Volem fer notar que tot hi haver elements per a la millora, tots els ítems sobre els quals es va demanar l’opinió tenen una resposta entre molt satisfactòria o satisfactòria en més d’un 60 % dels enquestats i la mitjana del grau de satisfacció se situa al 82% de les respostes.

  Us convidem a fer un lectura més detinguda.

  Volem agrair explícitament al Quim Murillo, pare de l’escola, la feina que ens ha fet en el tractament estadístic la presentació dels resultats que a continuació podreu llegir.

  Enquesta satisfacció La Llacuna 2013-2014

  INICI DE CURS

  10 Septiembre, 2014

  COMENCEM EL CURS 2014 – 2015

  Dilluns 15 de setembre a les 9 del matí us esperem amb les portes i els braços oberts.

  Fins a les 9:30 estarem tots junts al pati: nens, nenes, mares, pares i mestres.

  Ens retrobarem per a saludar-nos i desitjar-nos un bon curs.

  Us esperem

  Creart

  13 Junio, 2014

  Aquest curs els i les alumnes de sisè han participat en un treball col·lectiu amb altres escoles i instituts del barri. A través de la proposta de Creart hem pensat sobre la cooperació, la pau i el paper de l’art.

  Cruïlles i camins from Creart on Vimeo.