skip to Main Content
CONSELL DE PETITS I GRANS

Una breu explicació:
El Consell de Petits i Grans és un òrgan de participació i decisió on hi són presents, alumnes portaveus de cada aula i els membres de l’equip directiu.
En el Consell s’hi prenen acords respecte a temes que es proposen des de les aules i que incideixen directament amb els Infants. El Consell es reuneix periòdicament, en funció de les necessitats o propostes que sorgeixen.

taca
Actes de les reunions
Back To Top